• Luật sư

  Quyền sử dụng đất của doanh nghiệp Việt Nam được nhà đầu tư nước ngoài đầu tư

  Quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có  sử dụng đất được hình thành do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần.

  1. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành do nhận chuyển nhượng cổ phần là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mà nhà đầu tư nước ngoài chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có các quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 183 Luật Đất đai 2013 tương ứng với hình thức nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất;

  2. Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hình thành do nhận chuyển nhượng cổ phần là doanh nghiệp mà bên Việt Nam chiếm tỷ lệ cổ phần chi phối theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thì doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền và nghĩa vụ như tổ chức kinh tế quy định tại Điều 174 và Điều 175 của Luật Đất đai 2013

  Để hiểu rõ hơn về quyền và nghĩ vụ của tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài tại Viêt Nam, đề nghị gọi 0912.211.788 gặp trực tiếp luật sư và chuyên gia đất đai để được tư vấn chi tiết.

  Trân trọng!

 • CÔNG TY LUẬT PHÁP DÂN
  Địa chỉ: số 18/35 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội
  website: tranhchapdatdai.vn I email: luatphapdan@gmail.com
  Điện thoại liên hệ:(04).35.565.136 I hotline: 0912.211.788 / 0946.311.788