• Thủ tục hành chính

  Thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì có thể đề nghị cơ quan nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

  A- TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

  Bước 1: Hộ gia đình, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

  Bước 2: Hộ gia đình, Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  Bước 3: Nhận giấy hẹn

  Bước 4: Hộ gia đình, Cá nhân nhận kết quả tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa thuộc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

  B - THÀNH PHẦN HỒ SƠ

  - Đơn xin cấp Giấy chứng nhận QSD đất (theo mẫu);

  - Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 100 Luật đất đai 2013;

  - Chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu (bản chứng thực);

  - Trích lục bản đồ địa chính về thửa đất;

  - Biên bản xét duyệt cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

  - Biên bản kiểm tra hiện trạng sử dụng đất;

  - Thông báo công khai danh sách các trường hợp đủ điều kiện, không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận QSD đất;

  - Biên bản kết thúc công khai;

  - Tờ trình đề nghị xét cấp Giấy chứng nhận QSD đất cho các trường hợp đủ điều kiện;

  C - LỆ PHÍ:  theo quyết định của từng tỉnh

  D - THỜI HẠN GIẢI QUYẾT: 30 ngày

  Trân trọng!

 • Các tin khác

  • Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

   Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nhưng chưa được Nhà Nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nay mong muốn thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

  • Bồi thường đất

   Người sử dụng đất lo lắng về việc đất của mình có nguy cơ bị thu hôi, nhưng không biết mình được bồi thường không? mức thu hồi như thế nào?

  • Bồi thường chi phí đầu tư vào đất khi Nhà nước thu hồi đất

   Khi nào người sử đụng đất không được  bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh.

 • CÔNG TY LUẬT PHÁP DÂN
  Địa chỉ: số 18/35 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội
  website: tranhchapdatdai.vn I email: luatphapdan@gmail.com
  Điện thoại liên hệ:(04).35.565.136 I hotline: 0912.211.788 / 0946.311.788