• Biểu mẫu - Văn bản

  Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất

  LUẬT PHÁP DÂN - CHUYÊN GIA TƯ VẤN ĐẤT ĐAI VÀ NHÀ Ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các tranh chấp đất đai và nhà ở

  - Khởi kiện, khiếu nại các vấn đề về đất đai và nhà ở

  - Chuyên tư vấn giải quyết các vấn đề về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

  - Tư vấn và thực hiện các thủ tục sang tên giấy chứng nhận quyền sử đụng đất, quyền sở hữu nhà ở

  - Luật sư đại diện tham gia các giao dịch đất đai nhà ở

  - Hướng dẫn thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng - Giấy phép cải tạo nhà

  Trân trọng!

  Tờ khai lệ phí trước bạ nhà đất MẪU SỐ: 01/LPTB

  (Ban hành kèm theo Thông tư số   156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của  Bộ Tài chính)

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  TỜ KHAI LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ NHÀ, ĐẤT

  [01] Kỳ tính thuế:  Theo từng lần phát sinh *

  [02]  Lần đầu   *              [03]  Bổ sung lần thứ  *

   

  [04] Tên người nộp thuế: ...................................................................................................

  [05] Mã số thuế: .................................................................................................................

  [06] Địa chỉ:  ........................................................................................................................

  [07] Quận/huyện: ................... [08] Tỉnh/Thành phố: ................................................................

  [09] Điện thoại: .....................  [10] Fax: .................. [11] Email: ..............................................

  [12] Đại lý thuế (nếu có) :..........................................................................................................

  [13] Mã số thuế: ......................................................................................................................

  [14] Địa chỉ:  ............................................................................................................................

  [15] Quận/huyện: ................... [16] Tỉnh/Thành phố: ...................................................................

  [17] Điện thoại: .....................  [18] Fax: .................. [19] Email: ..................................................

  [20] Hợp đồng đại lý thuế, số:.....................................ngày .............................................................

  ĐẶC ĐIỂM NHÀ ĐẤT:

  1. Đất:

  1.1 Địa chỉ thửa đất:

   

  1.2. Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

  1.3. Mục đích sử dụng đất:

  1.4. Diện tích (m2):

  1.5. Nguồn gốc nhà đất: (đất được Nhà nước giao, cho thuê; đất nhận chuyển nhượng;  nhận thừa kế, hoặc nhận tặng, cho):

     a) Tên tổ chức, cá nhân chuyển giao QSDĐ:

    Địa chỉ người giao QSDĐ:

  b) Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao QSDĐ ngày.......... tháng....... năm............

  1.6. Giá trị đất thực tế chuyển giao (nếu có):

  2. Nhà:

  2.1. Cấp nhà:                  

  Loại nhà:

   

  2.2. Diện tích nhà (m2 sàn xây dựng):

  2.3. Nguồn gốc nhà:

     a) Tự xây dựng:

      -  Năm hoàn công (hoặc năm bắt đầu sử dụng nhà):

     b) Mua, thừa kế, cho, tặng:

      - Thời điểm làm giấy tờ chuyển giao nhà: Ngày ............. tháng ............ năm..............

  2.4. Giá trị nhà (đồng):

  3. Giá trị nhà, đất thực tế nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, nhận tặng cho  (đồng):

   

  4. Tài sản thuộc diện không phải nộp hoặc được miễn lệ phí trước bạ (lý do):

   

  5. Giấy tờ có liên quan, gồm:

  -

  -

  Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./

  NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

  Họ và tên:

  Chứng chỉ hành nghề số:

   

                             ......, ngày......... tháng........... năm..........

  NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

                      ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

                           (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ  và đóng dấu (nếu có))

   

   

   

   

 • CÔNG TY LUẬT PHÁP DÂN
  Địa chỉ: số 18/35 Lê Văn Lương - Cầu Giấy - Hà Nội
  website: tranhchapdatdai.vn I email: luatphapdan@gmail.com
  Điện thoại liên hệ:(04).35.565.136 I hotline: 0912.211.788 / 0946.311.788